Tuesday 9 October 2007

Xương rồng trổ hoa hồng
...
Ta muôn đời làm loài cây không lá
Sống khô cằn trên mảnh đất phù sa
Một loài hoa giữa bão tố phong ba
Vẫn sừng sững đâm chồi non trổ lá

Đó là loài hoa xương rồng hoang dã
Chỉ chút nắng thôi đời sẽ trổ hoa
Cùng với chút mưa sẽ đẹp hiền hoà
Se đôi lứa vui niềm vui sỏi đá !

(trích Hoa Xương Rồng - XRD)
Viết cho 9/10/07

No comments:

Post a Comment