Monday 8 October 2007

Entry for October 08, 2007

Từ bàn mình nhìn ra một khoảng trời xanh, tuyệt thật!

<Edited>

Cho đến buổi chiều các bạn trong phòng kéo rèm lại, vì phòng hướng về phía tây. Hết mộng mơ!

<Edited>

Sáng nay đem 1 cái cốc mới vào chỗ làm. Gắn bó của mình là qua cái cốc này đây. Hiện diện cũng bằng nó đấy.

1 comment:

  1. Từ tâm tưởng mình mơ thấy một đôi mắt, thật buồn!

    ReplyDelete