Tuesday 23 October 2007

Nick mới.
Giới thiệu vài câu ranh ngôn mà mình mới chộp được bên WTT. Cái diễn đàn này ồn ào, lu xu bu như lớp mầm chồi lá vậy!
- Học vấn giúp người ta sai lầm một cách bài bản.

- Kính vợ đắc thọ.

Sợ vợ sống lâu

Nể vợ bớt ưu sầu

Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

- Những đức tính tốt của người đàn ông bắt đầu bằng chữ KHÔNG.

Và:
- Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng số máy số khung không bao giờ thay đổi.

1 comment: