Wednesday 17 October 2007

Entry for October 17, 2007

Lại để quên cái mô-bai ở nhà. Xa một ngày thấy thiếu, bồn chồn, lo lo. Xa đến ngày thứ hai thì không-biết-là-mình-quên nữa. Giải thoát mình khỏi cái cục đó, vị trí không xác định, không-sẵn-sàng ở đầu dây bên kia thấy cũng hay hay.

Nhưng... ước gì, có cái sổ tay danh bạ của mình ở đây. ;-)

1 comment:

  1. biet may bo dien thoai o nha nen tao tao goi qua troi luon. hehe.

    ReplyDelete