Sunday 4 March 2007

Bạn về với đất.

Cả nhóm không ai dám nhìn mặt bạn lần cuối. Thôi thì cứ giữ lấy hình ảnh một anh chàng cao, gầy, hiền và hay cười. Thắp một nén nhang, mong bạn sớm tìm thấy nơi trú thân mới.

12 tháng giêng năm Đinh Hợi.No comments:

Post a Comment