Monday 5 March 2007

Entry for March 05, 2007

Trăng hôm nay không mở ngoặc, là một dấu chấm to tướng trên bầu trời. Qua phà, cũng có gió nhưng chưa đủ mát đã đến bờ. Đành lên xe...

Uống hết một cốc cacao nóng, nghe đầy hơn chục bài hát ở 2-e mà nói vẫn chưa tròn ý. Khuya rồi, đành về...

Mở hộp thư ra, không ai gửi bài. Chán cảnh này ghê, ngày mai thế nào cũng vắt giò lên cổ. Nay cũng đành ngồi không chứ làm gì...


No comments:

Post a Comment