Tuesday 20 March 2007

masters of chant

VNT bán đĩa độc nhưng mắc kinh khủng khiếp. Thích Gregorian thì cũng chỉ lôi nổi cái đỉa 18 ngàn về nghe.

Gregorian hả? Nghe không phải bận công động não họ hát cái gì, vì chỉ nghe được giọng thánh thót thôi; không biết trước tên bài thì đố mà nghe ra họ hát cái chi. Là pha trộn giữa nhạc không lời và tiếng hát đó. Nằm nghe When a man loves a woman, Tears in heaven hay Don't give up ngủ hồi nào hổng hay...zz..z..z..

No comments:

Post a Comment