Sunday 11 March 2007

Chong chóng giấy.

Chạy xe qua ngã tư thấy chong chóng to ơi là to, màu sắc vui nhộn, quay vù vù trong gió... Cu Vinh nói chong chóng bằng xốp đó chị An. Hỏi bâng quơ, vậy em thích chong chóng bằng giấy hay bằng xốp. Ngạc nhiên với câu trả lời hơi bị môi-trường của nó, em thích bằng lá dừa hơn, không tốn giấy!

Tay mình vẫn không thích cầm cái chong chóng xốp ấy bằng chong chóng giấy, dù màu có thể ít tươi hơn, chơi có thể mau rách hơn, có thể nhỏ hơn. Hồi bé, tan trường ngồi trước chiếc xe cup 50 của bố, cứ hối bố chạy nhanh nhanh để chong chóng của con quay vù vù đi. Hôm nào đi xe đạp thì buồn hơn rồi, còn đi bộ thì phải cắm đầu cắm cổ chạy.

Chong chóng quay, chong chóng quay...

No comments:

Post a Comment