Saturday 24 March 2007

My journey to work
Thật tình cờ và vui sướng khi bắt gặp bức ảnh chụp ở VN trên bbc news in pictures. Chú thích xin giữ nguyên đây:
Binh Duong (photographer): "Everyday this man rows his basket boat from shore to a fishing boat anchored in deep water near Xom Bong, a fishing village in Khanh Hoa Province, Vietnam."

Bức ảnh này đoạt giải của tháng do độc giả bbc bình chọn.

No comments:

Post a Comment