Tuesday 20 March 2007

Entry for March 20, 2007

Buổi sáng, ngồi xe vòng qua công viên 30-4 nắng đẹp rực rỡ. Nghe N.T hát Rừng lá thấp và mấy bài hát quen quen điệu nhạc ước vui phải chi mình được đi một vòng rumba hay paso!

Chiều về, ông trời chơi khăm: mưa cái ào trong khi hai đứa đi gấp. Than thở, nếu mưa vào thời điểm khác thì chẳng thèm mặc áo mưa rồi!

Mừng mùa mưa trở lại, hehe.

No comments:

Post a Comment