Wednesday 21 March 2007

Light rain on Red Square
Từ rày hết dám mơ mộng với bạn Mưa nữa. Hắn làm nhiều người khổ quá. Kẹt ở cơ quan. Xe hư. Đường ngập...Cám ơn bạn mua giúp tôi áo. Cám ơn bạn mùa mưa rồi cùng tôi tung tăng chạy xe dưới mưa. Cám ơn người tốt giúp tôi nổ máy. Cám ơn anh giúp em sửa xe...

Hạt mưa be bé nối đất với trời.No comments:

Post a Comment