Wednesday 7 March 2007

Entry for March 08, 2007

Boong... bây giờ là 6g sáng! Mừng 8.3, mừng ngày của chị em chúng mình.

Ùm, không quên đem "hành động đưa người trưởng thành qua đường" vào từ điển ga-lăng của mình.

No comments:

Post a Comment