Thursday 8 March 2007

ở lưng chừng thời gian

Tiệc mừng 8/3 leo luôn sang ngày 9/3 nên sáng nay lên xe đi công tác ĐN mình làm một giấc cái ooóot tỉnh bơ cho tới chỗ. Bộ dạng ngủ thẳng cẳng trước mặt người khác coi bộ hổng được đẹp cho lắm, nhưng may quá, mình nhắm tít mắt lại rùi, đâu có chứng kiến (!!!).


Mới qua Tết có 3 tuần mà sao thấy dài ghê. Nhiều chuyện cần làm, cần học, cần đọc, cần sắp xếp...

Đủ bận rộn để bạn thấy mình quý thời gian biết bao!

Đủ một ngày 8-3 để thấy không có người phụ nữ nào xấu.


No comments:

Post a Comment