Sunday 11 March 2007

Entry for March 11, 2007

Em bảo:" Tội cho hai chú công an đó quá! Thứ bảy, chủ nhật mà phải canh gác". "Ừ, thì trách nhiệm mà em". "Một người vì mọi người, mọi người vì một người, phải không chị?"

... Dù sau này em có biết nhiều sự thật trơ trụi như thế nào nữa, dù có khó khăn, chị mong cách ứng xử như thế vẫn còn trong em và nhiều người khác, em nhé.

Cần một cái neo để mình có thể xoay nhưng không trôi vậy.


No comments:

Post a Comment